Georör

GEORÖR startade 1984 som tillverkare och leverantör av specialdetaljer för geohydrologiska undersökningar, framförallt till tvåtums (2”) rördrivning. Idag gör vi också utrustning för grundvattentäkter, såsom brunnsöverbyggnader och låsbara lock till borrade brunnar. Vår uthyrningsverksamhet omfattar pumpar av olika storlekar samt mät- och provtagningsutrustning för grundvatten, mark och sediment.

SORTIMENT

UTHYRNING