Georör
 

● Täta spetsar

● Krysspetsar

● Filterrör

● Skarvrör

● Slagmuff

● Lock

● Överbyggnad

● Överbyggnad

● Klucklod

● Låsbara lock till borrade brunnar

● Stålrör av olika typ och dimensioner

● Sättningsmätare